Viser et enkelt resultat

Scomber scombrus, er en fiskeart i makrelslægten. Det er en hurtigsvømmende fisk, der ofte optræder i store stimer. Den er udbredt fra Sortehavet og Middelhavet til Island og Nordnorge samt ved Nordamerikas østkyst. Den kan strejfe dybt ind i Østersøen.

Makrel er en pelagisk fisk, der lever i de øvre vandmasser. Om sommeren vandrer makrellen i store stimer til kystnære områder på jagt efter småfisk og mindre skaldyr som rejer. I koldere vande samles makrellen i store stimer nær havoverfladen.

Han- og hunmakrellen vokser nogenlunde lige hurtigt. De kan i danske farvande nå en længde på omkring 50 centimeter.

Makrel har et meget højt indhold af B-vitaminer og omega-3-fedtsyrer og indeholder næsten det dobbelte sammenlignet med laks. Scomber scombrus-arten indeholder desuden meget færre mængder af tungmetaller end sine artsfæller.

Makrel

Makrel