Administration
Ove Andersen
Økonomichef
bogh@hesselholtfisk.dk
Tlf. +45 9655 92 57
Tlf. +45 9655 9230

CVR. 32 09 22 84