Hanstholm, den 21. november 2022

Vedrørende kontrolleret nedlukning af Hesselholt Fisk Eksport A/S

Det er med stor ærgrelse, at vi på vegne af ejerkredsen bag Hesselholt Fisk Eksport A/S, må meddele at Hesselholt Fisk Eksport A/S indstiller driften og nedlukkes pr. 31. december 2022.

Comtoir des Peches d’Europe du Nord, Frankrig,(Euronor) som er en del af UK Fisheries Ltd. Gruppen, er ejer af Hesselholt Fisk Eksport A/S.

Årsagen til nedlukningen startede i år 2020 med Corona lukninger i hele Europa inden for Foodservice sektoren, hvorefter markedet har været udfordret lige siden.
I 2022 har vi set en kraftig forværring – først med krigsudbruddet i Ukraine – derefter en hel unormal/eksploderende inflation på alle de forbrugsvarer og energi som bliver anvendt i forbindelse med vores produktion. Prisstigningerne har været i størrelsesordenen 100% – 400%.

Den meget kraftige omkostningsstigning har ikke været mulig at overføre til prisstigninger hos vores kunder.  Samtidigt har vi set en tilbagegang i landinger af fisk til forarbejdning på mellem 40-50% i hele Nordatlanten (Island/Færøerne/Norge og Danmark) startende anden halvår 2021. Det er ikke fiskekvoterne der er skyld i dette – men andre uundgåelige eksterne faktorer.

Vi vurderer, at fiskemængder, inflationen og afsætning af vores produkter vil blive forværret i år 2023, set i forhold til det vi har set i år 2022. Vi ser derfor ingen mulighed for at forbedre selskabets situation på den korte bane og nedlukning af selskabet er uundgåelig.

Nedlukningen af Hesselholt Fisk Eksport A/S, har bestemt ikke været Ejernes hensigt da de overtog virksomheden i 2019, men desværre en nødvendighed set fra et økonomisk og driftsmæssigt synspunkt.

Ejerne vil til slut gerne takke alle ansatte for en stor arbejdsindsats, og leverandører og samarbejdspartnere gennem årene.

Med venlig hilsen / Regards / Mfg

Ingeman Andersen

Fibigersgade 10 – DK – 7730 Hanstholm
Tlf.: +45 96 55 92 22

https://www.hesselholtfisk.dk